Olas skrot o metall
TjänsterHos oss får du en egen kontaktperson som hjälper dig med allt inom återvinning. Du ringer samma telefonnummer oavsett om ditt ärende gäller hämtning av skrot, farligt avfall, tömning av containers eller rådgivning.

Brännbart

(som återklistrade kuvert, post-it-lappar, textil och städsopor)
Används som bränsleråvara vid värmeverk. Material som brinner utan energitillskott .

Deponi

(som glas, kakel och isolering)
Restmaterial som inte lämpar sig för återvinning eller energiutvinning.

Blandat

(från samtliga avfallssorter, förutom farligt avfall)
Blandat material som sorteras av återvinningsföretag innan fraktionen blir leveransgill bränsleråvara till förbränningsanläggningar.

Kontorspapper

(som kopieringspapper, datalistor, tidningar)
Blandat papper som kommer från just kontor. Kontorspapper används som råvara vid tillverkning av nytt kopieringspapper, servetter och hushållspapper .

Wellpapp

Wellpapp är oblekt och har längre fibrer än vanligt papper. Kasserad wellpapp används som råvara vid tillverkning av nya förpackningar.

Returträ

(som lastpallar, rivnings- och byggvirke)
Bearbetas vid krossanläggning och levereras sedan som flis till värmeverk för produktion av fjärrvärme. Återvinning av trä ersätter fossila bränslen och för varje ton som återvinns sparas två ton koldioxidutsläpp.

Mjukplast

(som pallemballage, krymp- och sträckfilm)
Används som råvara vid tillverkning av bland annat sopsäckar och bärkassar. Materialet ska vara rent och torrt, fritt från plastband, snören och tejp.

Farligt avfall

(som spillolja, skärvätskor, lysrör och sprayburkar)
Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Farligt avfall måste sorteras ut och hanteras rätt. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. Vi erbjuder via samarbetspartner hämtning av alla sorters farligt avfall.


Är du intresserad av någon av dessa tjänster?
Ta kontakt med Ola telefon 0708-22 09 02


Container 10 kbm
Längd 358 cm
Bredd 198 cm
Höjd 180 cm
Container 14 kbm
Längd 409 cm
Bredd 203 cm
Höjd 200 cm
Lastväxlarflak 22 kbm
Längd 600 cm
Bredd 240 cm
Höjd 200 cm
Lastväxlarflak 35 kbm
Längd 600 cm
Bredd 240 cm
Höjd 300 cm